Åpning av Testarena Horten 16. oktober

Norge har vært et foregangsland innen maritim autonom teknologi og åpnet verdens første autonome testområde i Trondheim. Horten lanserer nå en komplett åpen autonom maritim testarena – «Testarena Horten». Her kan bedrifter, studenter og forskere få tilgang til all nødvendig infrastruktur og kunnskap i verdensklasse for å teste ut alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip, assistert og praktisk tilrettelagt av Universitetet i Sørøst-Norge i tett samarbeid med ledende norsk industri.

I den forbindelse inviterer vi til åpning av testarenaen ved vår samferdselsminister, Jon Georg Dale. I tillegg vil det bli praktiske demonstrasjoner av en del autonome fartøyer samt det nye kontrollsenteret på Strandpromenaden i Horten.

Tid: Tirsdag 16. oktober 2018, kl 1300 – 1600
Sted: Kantina hos Kongsberg Maritime Subsea, Strandpromenaden 50, Horten

  • 1300 Registrering og enkel bevertning
  • 1330 Velkommen ved Bjørn Jalving, EVP Kongsberg Maritime Subsea
  • 1340 USNs satsing på autonome systemer og testarenaer for forskning og næringsutvikling, Paal Aamaas, Universitetet i Sørøst-Norge
  • 1400 FFIs autonomisatsing og bruk av test arena Horten, Morten Nakjem, Forsvarets Forskningsinstitutt
  • 1420 Kongsberg Maritimes utvikling av Yara Birkeland og bruk av test arena Horten, Ketil Paulsen, Kongsberg Maritime
  • 1445 Åpning av testarenaen, Jon Georg Dale, Samferdselsminister
  • 1500 Demonstrasjon av autonome farkoster og kontrollsystemer ved Kongsberg Maritime, Forsvarets Forskningsinstitutt og Universitetet i Sørøst-Norge
  • 1600 Slutt
Demonstrasjon vil  skjer utendørs så kle dere etter forholdene.

Påmelding skjer via denne linken.